Merhamet Njemačka je osnovan 1994. kao krovna organizacija 17 lokalnih udruženja osnovanih dvije godine ranije. Glavni cilj tokom prvih godina rada nakon osnivanja, obuhvatao je koordinaciju lokalnih udruženja i njihovih humanitarnih akcija. Vremenom su lokalna udruženja morala da obustave djelovanje. Jedan od razloga je taj, što su mnoge upravne odbore osnovale tadašnje izbjeglice, koje su se vratile u Bosnu i Hercegovinu. Osim toga, manjak medijske pozornosti doveo do sve manjeg interesovanja za situaciju u Bosni i Hercegovini i samim tim do opadanja donacija.

Merhamet Njemačka radi i dalje. Nakon rata, vrijeme kada su prva pomoć i paketi preživljavanja bili glavni zadaci, prešlo se na projekte obnove zemlje i održivosti. Osim toga Merhamet Njemačka je proširio svoj rad i počeo realizaciju internacionalnih projekata. U saradnji sa lokalnim partnerima i ovdje se takođe pokušava donijeti nada i radost.

Ovo je samo jedan mali, sažeti pregled projekata i akcija zadnjih godina.