Potvrde o uplati donacije se automatski izdaju početkom naredne godine.


Donacije možete vršiti na sljedeći način:

 


PayPal

Direktne donacije putem PayPal-a u visini Vaše želje.

iznos:


 


 

Humanitarni broj

09001 - 982 000
Pozivom sa fiksnog broja u Njemačkoj automatski donirate 5,- EUR.


 

Naš žiro račun:


73 999
Sparkasse Köln/Bonn
BLZ 370 501 98

IBAN: DE83 3705 0198 0000 0739 99
Swift-BIC: COLSDE33