Srebrenica - don't forget

Ovaj fond – kao stalna akcija Merhameta Njemačke – uzima sebi za zadatak da današnje i buduće generacije nikada ne zaborave genocid počinjen nad našom braćom, sestrama i komšijama.

Fond SREBRENICA – Don´t forget 11.07.1995. možete podržavati i vršiti uplate tokom cijele godine za:

- Opskrbu i organizaciju obilježavanja godišnjice
- Pomoć najugroženijim porodicama područja Srebrenice
- Pomoć izbjeglicama ovog područja naseljenih u kampovima širom BiH

 ->dalje..

Kalimero bos med Medicinska opskrba (terapije, slušni aparati, invalidska kolica itd.) za djecu. ->dalje...

logo famfond bosn 90px Siromaštvo, teška ekonomska i socijalna situacija, djeca bez uslova za školovanje, samo su neki od problema s kojima se susreće stanovništvo Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Upravo to nas je ponukalo da osnujemo fond pod nazivom „FamFond – pomoć ugroženim porodicama“. ->dalje...