2011-2014 

 

Naša riječ 05.08.2014Naša riječ, 05.08.2014.

 Dnevni avaz 24.02.2012

Dnevni Avaz 24.02.2012.


Koordinator projekta Amira Bieber na BH radiju 1, 
emisija „Moja domovina", 25.05.2012.


 

dnevni avaz5 7 11

Dnevni Avaz, juli 2011.

 

Dnevni avaz 06.09.2011

Dnevni Avaz, avgust 2011.

 

tv 02

Nezavisna Televizija
Najava akcije "Djeca Srebrena"

Dnevni avaz 16.04.2011

Dnevni Avaz, 16.04.2011.

 

 1993-2010
     

Oslobodjenje 20.12.2008

Oslobođenje, 20.12.2008.

Dnevni avaz decembar. 2004

Dnevni Avaz, decembar 2004.

 


Express 30.03.1995

 Express, 30.03.1995.

General Anzeiger 20.04.1996

General Anzeiger, 20.04.1996.

Die TageszeitungI 27. 04. 1993

Die TageszeitungII 27. 04. 1993

Die Tageszeitung, 27.04.1993.

Gesellschaft für bedrohte Volker juni. 1993

Gesellschaft für bedrohte Völker,
juni 1993.

 

General Anzeiger januar 1993

General Anzeiger, januar 1993.

 

General Anzeiger 11.12.1993

General Anzeiger, 11.12.1993.

General Anzeiger 26.07.1993

General Anzeiger, 26.07.1993.

Gesellschaft für bedrohte Volker2 juni. 1993

Gesellschaft für bedrohte Völker,
juni 1993.

 

Magazin Capone2 maj. 1993

Capone I, maj 1993.

Magazin Capone3 maj. 1993

Capone II, maj 1993.

Magazin Capone5 maj. 1993

Capone III, maj 1993.