Merhamet Njemačka pruža pomoć tamo gdje je ona najpotrebnija, neovisno o boji kože, spolu ili religiji i bez očekivanja bilo kakve protivusluge. Cilj nam je pružiti prvu pomoć, umanjiti negativne posljedice prirodnih katastrofa i pomoći u obnovi.

Važna karakteristika našeg rada je kontinuirana i bliska saradnja sa našim lokalnim i međunarodnim partnerima.

Haiti 2010 - Bau einer Schule nach dem Erdbeben

Haiti 2010. - Izgradnja škole nakon zemljotresa

Syrien 2013 - Nothilfe

Sirija 2013. – Prva pomoć izbjeglicama

Bosnien 1995 - Hilfspakete

Bosna i Hercegovina 1995. - Paketi humanitarne pomoći