Donacije su oslonac našeg rada i s toga neophodna.
Postoje mnogi načini za podršku našeg rada.

Angažman preduzeća

Merhamet Njemačka nudi Vama i Vašoj firmi razne mogućnosti, ukoliko želite da pomognete onima, kojima je pomoć najpotrebnija. Postoje mnogi načini suradnje. Bilo donacije, sponzorstvo ili kroz direktne partnerske projekte.

Trajna pomoć - Članstvo

Sa 10 eura mjesećno podržavate naš rad i time doprinosite dugoročnom suzbijanju siromaštva.

Preuzmanje kumstva

Ciljana i osobna pomoć – obuhvata podršku djeteta u Bosni i Hercegovini sa mjesečnim iznosom od 30 eura. Osim toga je moguć direktan kontakt sa djetetom ukoliko se želi.

Volonterski rad

Uvijek smo u potrazi za angažovane volontere, koji bi nas podržavali kod humanitarnih akcija ili u birou.

 Naš tim vam stoji na raspolaganju po svim pitanjima i idejama.

Merhamet Njemačka e.V.
Wilhelmstr. 27, 53111 Bonn
info@merhamet.deTelefon: 0228/982 000
Telefax: 0228/982 00 22