2011-2014 

 

Naša riječ 05.08.2014Naša riječ, 05.08.2014

 Dnevni avaz 24.02.2012

Dnevni Avaz 24.02.2012


Projektkoordinatorin Amira Bieber auf Radio BH 1, 
Sendung „Moja domovina (Meine Heimat)", 25.05.2012


dnevni avaz5 7 11

Dnevni Avaz, Juli 2011

Dnevni avaz 06.09.2011

Dnevni Avaz, August 2011

tv 02

Nezavisna Televizija
Najava akcije "Djeca Srebrena"

Dnevni avaz 16.04.2011

Dnevni Avaz, 16.04.2011

 

 1993-2010
     

Oslobodjenje 20.12.2008

Oslobođenje, 20.12.2008

Dnevni avaz decembar. 2004

Dnevni Avaz, Dezember 2004


Express 30.03.1995

 Express, 30.03.1995

General Anzeiger 20.04.1996

General Anzeiger, 20.04.1996

Die TageszeitungI 27. 04. 1993

Die TageszeitungII 27. 04. 1993

Die Tageszeitung, 27.04.1993

Gesellschaft für bedrohte Volker juni. 1993

Gesellschaft für bedrohte Völker,
Juni 1993

General Anzeiger januar 1993

General Anzeiger, Januar 1993

General Anzeiger 11.12.1993

General Anzeiger, 11.12.1993

General Anzeiger 26.07.1993

General Anzeiger, 26.07.1993

Gesellschaft für bedrohte Volker2 juni. 1993

Gesellschaft für bedrohte Völker,
Juni 1993

 

Magazin Capone2 maj. 1993

Capone I, Mai 1993

Magazin Capone3 maj. 1993

Capone II, Mai 1993 

Magazin Capone5 maj. 1993

Capone III, Mai 1993